Investeringar

Från att ha varit ett företag med huvudsakligen egen industriell verksamhet kopplad till metall- och råmaterial har AB Skrot Johan Invest idag utvecklats till att även vara ett fastighets- och investeringsbolag.

Investeringarna de senaste åren innefattar framför allt lokala bostads- och markanvändningsprojekt i Sverige men även uppförandet av bostadsfastigheter i bl.a. Florida genom dotterbolaget Skrot Johan LLC med bas i Miami, USA. Våra traditionella investeringsområden utgörs av råvaror och återvinning.

Våra investeringar i hållbar utveckling innefattar nya energilösningar i sol - och vindteknik från bl.a. Azelio, batteriteknik för laddstationer samt innovativ husbyggnadsteknik i IsoTimber

Ett pågående nischprojekt är investeringen i Papas Pilar, en rom skapad för att återspegla Ernest Hemingways passioner. Papas Pilar, som blandas genom en unik solera-process och har sitt ursprung i Florida, Centralamerika och Karibien, har lanserats i Sverige och står att finna bland annat på Systembolaget i såväl ljus som mörk variant med olika lagringsgrader.

Skrot Johan Invest har genom åren även varit engagerat i film- och teaterproduktion.