Industri och råmaterial

Genom åren har AB Skrot Johan med tillhörande dotterbolag bedrivit industriverksamhet med inriktning på skrotåtervinning i Kiruna / Malmfälten, granulering och återvinning i Åre och Gällivare samt på det tidigare stålverksområdet i Lesjöfors. Idag fungerar vi som trader och investerare med avseende på metall och råmaterial i samarbete med marknadens aktörer.

I samarbete med SSAB har AB Skrot Johan Invest även bearbetat stål och metaller i Borlänge respektive Torneå och Brahestad i Finland och bland de investeringar som gjordes i tiden kan förutom kvarnen i Borlänge även nämnas den mobila skrotsaxen.

För närvarande äger AB Skrot Johan Invest inga egna industrifastigheter utan koncentrerar sig på handel och investeringar på råvaru- och återvinningsmarknaden.

  • Granulering i Åre.

  • Skrotåtervinning i Gällivare

  • Skrotåtervinning i Kiruna

  • Skrotverksamheten i Lesjöfors

  • Skrotkvarnen i Borlänge

  • Metallhantering i Borlänge

  • Torneå skrotkvarn

  • Den mobila skrotsaxen

  • Skrotkvarn i samarbete med Rautaruukki i Brahestad.