Hyresfastigheter

AB Skrot Johan Invest äger och förvaltar den invid Kornhamnstorg belägna fastigheten Triewaldsgränd 2 som innehåller framför allt kontor men även välkända restaurang Engelen.
De fastigheter som genom åren ingått i AB Skrot Johan Invest har alla varit byggnader med högt historiskt och kulturellt värde. Flertalet av våra tidigare fastigheter har överlåtits till AB Skrot Johan Holding. AB Skrot Johan Invest har i dagsläget inga lediga hyreslägenheter.

 
Vår fastighet på Triewaldsgränd har anor från 1600-talet och benämns som de fem fronternas hus.  

 • Triewaldsgränd 2, Engelenhuset vid Kornhamnstorg.

 • Tyska Brinken 30 / Stora Nygatan 37, Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Tyska Brinken 19/ Stora Nygatan 35. Försålt 2019.

 • Österlånggatan 26. Försålt 2017.

 • Västerlånggatan 44. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Stora Nygatan 31. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Baggensgatan 9. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Stora Nygatan 39. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Stora Nygatan 33. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Västerlånggatan 46. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Triewaldsgränd 2 - De fem fronternas hus.