Hyresfastigheter

AB Skrot Johan Invest äger och förvaltar den invid Kornhamnstorg belägna fastigheten Triewaldsgränd 2 som innehåller såväl kontor som lägenheter samt restaurang Engelen.
De fastigheter som genom åren ingått i AB Skrot Johan Invest har alla varit byggnader med högt historiskt och kulturellt värde. Flertalet av våra tidigare fastigheter har överlåtits till AB Skrot Johan Holding.

 
Vår fastighet på Triewaldsgränd har anor från 1600-talet och benämns som de fem fronternas hus.  

 • Triewaldsgränd 2, Engelenhuset vid Kornhamnstorg.

 • Tyska Brinken 30 / Stora Nygatan 37, Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Tyska Brinken 19/ Stora Nygatan 35. Försålt 2019.

 • Österlånggatan 26. Försålt 2017.

 • Västerlånggatan 44. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Stora Nygatan 31. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Baggensgatan 9. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Stora Nygatan 39. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Stora Nygatan 33. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Västerlånggatan 46. Överfört till Skrot Johan Holding.

 • Triewaldsgränd 2 - De fem fronternas hus.